30 Kasım 2017 Perşembe

Peygamberimiz(s.a.v) ve biz


İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)'a hamd ederim. Salât ve selâm, Peygamberimize âline ve sahabelerine olsun.

29 Kasım 2017 / 11 Rebiü'l Evvel 1439 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece, Mevlit Kandilidir. Bu gece, âlemlere rahmet Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. Bu geceyi idrak ederken bir nefis muhasebesi yapmak gerekir. Ümmeti olmak ile övündüğümüz Peygamberimizi ne kadar tanıyor, bize bıraktığı Kur'an ve Sünnete ne kadar itibar edip yaşıyoruz? Hepimiz bunun derin bir muhasebesini yapmalıyız.

İBRAHİM VE İSMAİL (A.S)'IN DUASI

İbrahim ve İsmail (a.s) Kâbe'yi inşa ederken şu duayı yaptıklarını Kur'an bize haber vermektedir: BAKARA 129: “Ey Rabbimiz, içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları (inkârdan, şirkten, nifaktan, maddi ve manevi kirlerden) temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.” Bu dua gerçekleşmiş ve Allah Teâlâ, bütün insanlara, Hz Muhammed Mustafa (s.a.s)'yı her şeyi tanzim eden bir peygamber olarak göndermiştir. Bu peygamber biz inananlar için Allah'ın bir lütfüdür. ALİ İMRAN 164:“Andolsun ki Allah, daha önce (cahiliye döneminde) apaçık bir sapıklık içinde olan müminlere aralarından, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini (inkârdan, şirkten, nifaktan, maddi ve manevi kirlerden) temizleyen, Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur.” Rabbimizin bize olan en büyük nimetlerinden birisi de, iki dünyada da saadet bulup cennet hayatı yaşamamız için bize hak ve adalet yolunu gösteren, kitabı ve hikmeti öğreten inkârdan, şirkten, nifaktan, maddi ve manevi kirlerden, haramlardan arındıran bir peygamber göndermesidir.

KİTAP NEDİR, HİKMET NEDİR?

Kitap: Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitap, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol göstericidir.

Kur'an, insanlar için bir beyan takva sahipleri için de bir hidayet ve öğüttür. Rabbimiz, Hz. İsa›dan 600 küsur sene sonra Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'yı son peygamber olarak göndermiştir. Görevi ise, Allah'ın kendisine indirdiği son kitap Kur'an-ı Kerim ile insanları eğitip terbiye etmektir. Bunun için ilk olarak “Yaratan Rabbinin adıyla oku” diye emredilmiştir. Emredilen bu okuma mücerret bir okuma değildir. Bu okuma Allah için yapılması istenen bir okumadır. O Allah ki, insanı bir ‘alak'tan yaratmıştır. En büyük kerem sahibi olan, bilmediklerimizi ve kalemle yazmayı öğreten Rabbimiz Allah için okuyacağız. Ve Kur'an'ı yaşamak, ahkâmını hayatın her alanına ikame etmek için okuyacağız.

Hikmet: Kötülükleri ortadan kaldırmak, iyilikleri elde etmek, gerçeği yakalama noktasında ilim ve akılla hareket etmek, sözde ve işte en iyiyi yakalamak veya olması gerekeni idrak etmektir. Doğru bir karar, isabetli bir sonuç, tutarlı ve sağlam bir hareket tarzı, bir şeyin faydalı hale getirilmesi hikmettir. Bir şeyi körü körüne değil de, önünü sonunu düşünerek ve ondan doğacak bütün tehlikeleri savmayı göze alarak yapmak demektir. Hikmet; hem ilimdir, hem de isabetli, tutarlı iş yapmadır. Hikmet; sebep ile sonuç arasındaki ilişkinin bilinmesidir. Hikmet; hakka tabi olmak, siyasette yaratıcıya uymak, yönetilen kimselere iyi muamelede bulunmaktır. Peygamberimiz “Hikmetin başı Allah korkusudur” buyurmuştur.

ÖĞRETMENİMİZ

Bize kitabı ve hikmeti öğretecek olan elbette ki Peygamberimizdir. Çünkü Allah onu bütün insanlara kâmil bir örnek ve muallim olarak göndermiştir. Bunun için, “Ben de ancak muallim olarak gönderildim” buyuran Peygamberimiz, bizim her bakımdan örneğimiz ve önderimizdir.

AHZAP 21: “Andolsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününü kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır.” Bu örneklik mutlaktır ve kesindir Bunun için; “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının” emrine uymak her mümin için zorunludur. Efendimiz (s.a.s) 1400 sene önce insanları batılın her çeşidinden, İslam 'a çağırması için görevlendirildiğinde, Allah (c.c) önce onu güzel ahlak ile donatmıştır.

KALEM 4: “Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.” O'nun ahlakı Kur'an'dır ve O, yaşayan Kur'an'dır. Peygamberimizi her hususta örnek olmak, saadet yoluna ulaşmak için en güzel yoldur. Bunun için âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. ENBİYA 107:“(Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” Sadece Müslümanlar değil, sadece bütün insanlık değil bütün âlemler onun rahmetinden yararlanmaktadır. Bizleri yoktan var eden Allah, bizi bu dünya hayatında adalet sıfatı gereği İMTİHAN ediyor. Bu imtihanı kazanmamız için de Rahman ve Rahim sıfatı gereği İslam'ı göndererek bize yol gösteriyor. Allah Teâlâ yaptığı işi mükemmel yapar. Bunun için her zaman İslam yolunu bakıp göreceğimiz Kur'an'ı Kerim'i, öbür taraftan da onu anlayabilmemiz için en güzel örnek olarak Peygamberimizi göndermiştir. Efendimiz gönderilmemiş olmasaydı, sadece Kur›an-ı Kerim›e bakıp secde bile nasıl yapılır bilemezdik. Bunun için bir örnek ve öğretmen olarak Peygamberimizin gönderilmiş olası hepimiz için rahmet olmuştur. Müslümanlığı öğrenmek için Peygamber efendimizi tanımak, onun büyüklüğünü azametini hissetmeye çalışmak temel bir esastır. İnsanlık ancak bu örneklik ile kurtulabilir.

NİSA 170: “Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. (O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir.” Bugün bu kapıyı Milli Görüş - Saadet Partisi tutmuştur. Gecemiz mübarek olsun. Selam hidayete tabi olanlara…

Paylaş:

YORUMLAR

Yorum Yaz