Alıntı Yazarlar Mehmet Şevket Eygi

Müslüman Nelere Üzülmeli?

13 Nisan 2014 Pazar

Müslüman nelere üzülmeli?.. Sayıyorum:*Önce kendi haline üzülmeli?.. Günahlarına, kusurlarına, noksanlarına, isyanlarına üzülmeli. Hüsn-i hâtime ile ölebilecek mi, buna üzülmeli.*İkinci olarak memleketin, halkın, devletin haline üzülmeli.

19 Kasım 2013 Salı

Başörtüsü Zafer Naraları

Mehmet Şevket Eygi

Ahlak Ahlak Ahlak

04 Mayıs 2013 Cumartesi

İslamın bir ahlakı vardır, bir ahlak boyutu vardır. Hiçbir ahlaksız, İslamı ve Müslümanları temsil edemez. Yine hiçbir ahlaksız, gerçek İslamî hizmet yapamaz.

MEDRESE ve tarikat hizmetleriyle meşgul olan muhterem bir topluluk içinde bulundum. Oradaki herkes namaz kılan, hanımlarını tesettüre sokan, dinini diyanetini bilen kimselerdi.

Kayseri, yakın zamana kadar Ehl-i Sünnetin kalelerindendi. Cumhuriyetten önce Kayseride güçlü İslam medreseleri vardı ve icazetli ulema ve fukaha yetiştirilirdi. Orada o kadar güçlü bir ilim ekolü vardı ki, “Kayseri uleması” sözü dillerde dolaşırdı.

SAYmak… Hapishanede gün SAYmak… Sövüp SAYmak… Kendisini kurufasulya gibi nimetten SAYmak… Türkan SAYlan… SAYım suyum yok…

Küfre rıza küfürdür… Kur’anla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle haram kılınmış bir günaha ve suça helaldir demek küfürdür…

Bu yazının bugün gündemde olan Âkil Kişilerle ilgisi yoktur. Onlar siyasî iktidar tarafından seçilmiş, Millî Mücadeledeki Hey’et-i Nâsiha’ların üyelerine benzeyen kişilerdir.

BU yazımda, olanca gayretimi sarf ederek düşmanlığa, kine, nefrete, fitne ve fesada sebep olacak kelimeler kullanmaktan kaçındım.

Mehmet Şevket Eygi

Ümmet ve İmamet

01 Nisan 2013 Pazartesi

BÜTÜN Müslümanların tek bir Ümmet olmaları gerekir. Bir Müslümana “Sen hangi topluluğa mensupsun?” sorusu yöneltildiğinde “Ben elhamdülillah İslam Ümmetindenim” cevabını vermelidir.

Bu memlekette laikçilik ve şu mahut ve malum resmî ideoloji ile iç barış olmaz, sosyal mutabakat olmaz. Barış ancak İslamla olur.

PKK terörünün iki ayrı çözüm ihtimali vardı. Biri İslamî çözüm, diğeri laik çözüm. Son gelişmeler laik çözümün tercih edildiği gösteriyor.

Milli Gazete Yazarı Mehmet Şevket Eygi Yazdı...

İslamda reform olmaz. Tarihteki ve günümüzdeki bütün reform hareket ve cereyanları sapıklıktır. İslamda tecdid olur, yani dine sokulan bid’atler temizlenir, asla ve saflığa dönülür. İmamı Rabbanî hazretleri en büyük müceddittir. Mehmet Şevket Eygi Yazdı...

Mehmet Şevki Eygi: Türkiyeye bir gün elbette Şeriat gelecektir. Şeriat uygulaması tabiî ki, türbeleri yıkan Selefilerin zihniyetine uygun olmayacaktır. Ülkemize Osmanlı tipi, Mevlana Celalettin Rumî zihniyeti ışığında Şeriat gelmelidir.

Mehmet Şevket Eygi, kısa bir süre önce vefat eden Prof. Dr. Toktamış Ateş ve katledilen Ahmet Taner Kışlıalı'nın sayesinde, kendisine açılmak istenilen bir davadan kurtulduğunu köşesinde yazdı.

Mehmet Şevket Eygi bugün Alevi ve Sünnilere yönelik ezber bozan bir yazıya imza attı. Eygi ayrıca liseli gençlere de uyarılarda bulundu.