Alıntı Yazarlar Mehmet Şevket Eygi

İslamcıların İpiyle Kuyuya İnilmez

15 Temmuz 2014 Salı

BİR Ehl-i Sünnet Müslümanı, hiçbir İslamcının (bin çeşidi var) ipiyle kuyuya inmemelidir. Onların ipiyle kuyuya inen, kuyunun dibinde kalır, perişan olur.

06 Mayıs 2014 Salı

Ümmet Hâinleri

Birincisi: Din sömürüsü yapmak; İslam’ı, Kur’anı, Sünneti, mukaddesatı alet ve vasıta kılarak gayr-i meşru ve gayr-i ahlakî şekilde haram ve şüpheli yollardan zengin olmak, siyasî veya şahsî prestij..

MENEMEN’de başı örtülü Müslüman bir kız sınıf birinci olmuş, diğer birincilere ödülleri verilmiş, o kız ödülünü almak için sahneye çıkınca ödül verilmemiş.

Mehmet Şevket Eygi tüm Mü'minlere esaslı uyarılarda bulundu. Tamı tamına 19 uyarı... İşte o uyarılar...

1. Mehdi Hilafeti kuruluncaya kadar Türkiyede ve İslam dünyasında fitneler, fesatlar, nifaklar, şikaklar, iğtişaşlar, kıtaller bitmez, biri biter gibi olur öbürü başlar.

Müslüman devamlı yalan söylemez. Devamlı yalan söyleyenler gözümüze görünmesinler. Müslüman savaş hileleri dışında aldatmaz. Bizi aldatanlar bizden değildir. Aldatanlar defolsun, kahrolsun.

YEKUN olarak bir buçuk milyarlık param parça İslam dünyası… Her tarafında yangın var… Savaşlar var… Diktatörlükler var… Kan ve zulüm var…

Mehmet Şevket Eygi

Ahlak Ahlak Ahlak

04 Mayıs 2013 Cumartesi

İslamın bir ahlakı vardır, bir ahlak boyutu vardır. Hiçbir ahlaksız, İslamı ve Müslümanları temsil edemez. Yine hiçbir ahlaksız, gerçek İslamî hizmet yapamaz.

MEDRESE ve tarikat hizmetleriyle meşgul olan muhterem bir topluluk içinde bulundum. Oradaki herkes namaz kılan, hanımlarını tesettüre sokan, dinini diyanetini bilen kimselerdi.

Kayseri, yakın zamana kadar Ehl-i Sünnetin kalelerindendi. Cumhuriyetten önce Kayseride güçlü İslam medreseleri vardı ve icazetli ulema ve fukaha yetiştirilirdi. Orada o kadar güçlü bir ilim ekolü vardı ki, “Kayseri uleması” sözü dillerde dolaşırdı.

SAYmak… Hapishanede gün SAYmak… Sövüp SAYmak… Kendisini kurufasulya gibi nimetten SAYmak… Türkan SAYlan… SAYım suyum yok…

Küfre rıza küfürdür… Kur’anla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle haram kılınmış bir günaha ve suça helaldir demek küfürdür…

Bu yazının bugün gündemde olan Âkil Kişilerle ilgisi yoktur. Onlar siyasî iktidar tarafından seçilmiş, Millî Mücadeledeki Hey’et-i Nâsiha’ların üyelerine benzeyen kişilerdir.

BU yazımda, olanca gayretimi sarf ederek düşmanlığa, kine, nefrete, fitne ve fesada sebep olacak kelimeler kullanmaktan kaçındım.

Mehmet Şevket Eygi

Ümmet ve İmamet

01 Nisan 2013 Pazartesi

BÜTÜN Müslümanların tek bir Ümmet olmaları gerekir. Bir Müslümana “Sen hangi topluluğa mensupsun?” sorusu yöneltildiğinde “Ben elhamdülillah İslam Ümmetindenim” cevabını vermelidir.

Bu memlekette laikçilik ve şu mahut ve malum resmî ideoloji ile iç barış olmaz, sosyal mutabakat olmaz. Barış ancak İslamla olur.

PKK terörünün iki ayrı çözüm ihtimali vardı. Biri İslamî çözüm, diğeri laik çözüm. Son gelişmeler laik çözümün tercih edildiği gösteriyor.